Me Leppäsen veljekset tarjoamme mentaalivalmennusta eri muodoissa niin yksilöille kuin ryhmillekin (esimerkiksi joukkueet). Valmennukseen voivat hakeutua sekä huippu-urheilijat, huipulle tähtäävät tai muunlaisessa suoritusympäristössä toimivat (esimerkiksi esiintyjät, esimiehet, johtajat, tiiminvetäjät, yrittäjät jne.).

 

MISSIOMME

Tavoitteenamme on auttaa suomalaisia urheilijoita ja huippusuorittajia ymmärtämään paremmin oman mielensä toimintaa ja löytämään itsestään valmiudet hyödyntää omia henkisiä voimavarojaan tärkeissä painetilanteissa. 

 

VALMENNUSFILOSOFIA

Tarjoamamme mentaalivalmennuksen perusteena on vankka ymmärrys siitä, miten ihmismieli toimii suoritustilanteessa ja mistä optimaalinen mentaalinen tila huippusuorituksen tekoon muodostuu. 

Me emme tarjoa pelkästään mentaalisia työkaluja, kuten ajatustenhallinta tekniikoita, metodeja tai mantroja vaan pyrimme auttamaan valmennettavaa löytämään sellaisia ajatusmalleja ja vääristyneitä uskomuksia, jotka estävät valmennettavan kykyä suoriutua oman potentiaalinsa mahdollistamalla tavalla silloin kun sitä vaaditaan. Kutsumme tätä mentaaliälyn kehittämiseksi. 

Valmennuksesta on apua esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Itseluottamuksen puute ja epävarmuus suoritushetkellä
 • Suoritus-/esiintymisjännitys ja pelkotilat
 • Ulkoisen paineen, odotusten ja kritiikin kansssa eläminen
 • Rentoutuminen suorituksen jälkeen
 • Epäonnistumisten ja pettymysten nollaaminen ja niistä yli pääseminen
 • Yksityiselämän tasapainottaminen ja hallinta
 • Joukkueen ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen ja joukkuehengen kehittäminen 

MITÄ TARJOAMME

YKSILÖVALMENNUS

 • Mahdollisuus henkilökohtaiseen mentaalivalmennukseen yhden tai usean valmentajan kanssa. Yksityisvalmennuksessa pyrimme yhdessä löytämään sellaisia ei-hyödyllisiä ajatusmalleja ja uskomuksia, jotka estävät huippusuoriutumista ja varastavat turhaan omaa energiaa. 
 • Valmennukset tapahtuvat joko kasvotusten, tai videopuheluna Whatsappin/Facetimen tai Skypen välityksellä.
 • Yleiset valmennustiedustelut voi esittää sähköpostitse osoitteeseen makke@itseluottamus.com. Jos olet kiinnostunut valmennuksesta Nikon kanssa, voit ottaa häneen yhteyttä suoraan niko@itseluottamus.com

PUHETILAISUUDET

 • Tulemme mielellämme puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Teemme sekä lyhyitä tietoiskuesityksiä että pidempiä "keynote" puheita. Puheiden teemat ja aiheet yksilöidään aina tapahtumaa ja yleisöä varten. 
 • Mikäli haluat varata meidät tilaisuuteesi puhumaan, voit esittää tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen makke@itseluottamus.com

JOUKKUE- JA RYHMÄVALMENNUKSET

 • Tarjoamme mentaalivalmennusta myös ryhmille, kuten joukkueille, tiimeille tai organisaatioille.