Mentaalivalmennus tyhjentää pään (hyödynnä tarjous!)

Jokainen kilpaurheilija tietää, että itseluottamuksella on merkittävä rooli onnistumisten ja huippusuoritusten taustalla. Itseluottamusta voidaan ajatella ominaisuutena, jonka taso määrittää hyvin pitkälti sen, minkä verran urheilija saa irti omasta fyysisestä kapasiteetistaan (lajitaidot + fysiikka). Voidaankin sanoa, että huippusuorituksen tekemiseen tarvitaan sekä hyvää fyysistä että hyvää mentaalista kapasiteettia eli tuttavallisemmin itseluottamusta.

 

Varsinaisen lajivalmennuksen ohella urheilijat ovat jo pitkään hyödyntäneet fyysisten voimaominaisuuksien kehittämiseen erikoistuneiden fysiikkavalmentajien palveluja. Esimerkiksi jääkiekkoilijoille on tyypillistä ulkoistaa fysiikkavalmennus alan huippuammattilaisten käsiin. Fysiikkavalmentaja vastaa kokonaisvaltaisesti urheilijan fyysisestä ”kondiksesta”. 

 

Fysiikkavalmennuksen rinnalle on viime vuosikymmeninä ilmaantunut uusi ala: mentaalivalmennus. Joskus sitä kutsutaan myös henkiseksi tai psyykkiseksi valmennukseksi. Sen tarkoituksena on vahvistaa nimensä mukaisesti urheilijan henkisiä ominaisuuksia. Mentaalivalmentaja vastaakin siis urheilijan ”henkisestä kondiksesta”. Etenkin maailmalla moni huippu-urheilija tai sellaiseksi tähyävä hyödyntää mentaalivalmennusta osana kokonaispakettia.

 

Pää ei tyhjene treenaamalla

 

Toimiva mentaalivalmennus on sellaista, joka auttaa tuomaan esiin urheilijan luontaista itseluottamusta ja sen myötä auttaa häntä päästämään irti sellaisista virheellisistä uskomuksista ja ajatusmalleista, jotka heikentävät suorituskykyä ja estävät saamasta parasta irti omasta potentiaalistaan. Nämä ajatusmallit syövät usein itseluottamusta sisältäpäin luomalla erilaisia ehtoja ja rajoitteita, joilla urheilija perustelee itselleen, miksei tänään voi olla parhaimmillaan. Luontaisesta itseluottamuksesta käsin urheiluun yhdistyy vapauden ja rentouden tunne. 

 

Usein henkisen puolen haasteisiin, kuten kadonneeseen itseluottamukseen, yritetään löytää ratkaisua lisäämällä harjoittelun määrää tai kehittämällä fysiikkaa. Joskus tämä toimii, mutta usein sillä voi olla kova hinta, sillä metodissa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se altistaa urheilijaa vammoille ja loukkaantumisille tai jopa ylikunnolle. Toisekseen se voi johtaa jopa entistä suurempaan henkiseen kuormittumiseen, koska rinnalle tulee myös kasvava fyysinen väsymys ja stressi. 

 

Mentaalivalmennus onkin eräänlainen oikotie, jossa keskitytään suoraan ongelman ytimeen ja pyritään vähentämään turhaa epävarmuutta, stressiä ja ahdistusta urheilijan mielen päältä. Tämä tapahtuu purkamalla niitä syitä, jotka saavat urheilijan yliajattelemaan ja tuomaan urheilun ja suoriutumisen päälle ylimääräistä kuormaa. Mentaalivalmennuksen päämääränä onkin tyhjentää mieli turhasta ja palautua kohti sisäistä vapauden ja rentouden tilaa, josta käsin urheilija on parhaimmillaan. 

Mentaalivalmennuksen hyödyt eivät toki rajoitu pelkästään pelikentälle, vaan se tukee ja vahvistaa pärjäämistä niin koulu- kuin työelämässä aktiivisen urheilu-uran rinnalla tai sen jälkeen. Siksi jokaisen urheilijan on hyvä edes kokeilla mentaalivalmennuksen toimivuutta itselle. 

 

P.S Jos olet urheilija ja haluat kuulla lisää mahdollisuuksista kehittää omaa mentaalista suorituskykyäsi mentaalivalmennuksen kautta, voit nyt varata paikkasi maksuttomaan tunnin pituiseen mentaalivalmennuskartoitukseen, joka toteutetaan videopuheluna. Pääset mukaan täyttämällä alla olevan lomakkeen. Kartoituksessa pyritään löytämään sellaisia näkymättömiä ajatusmalleja ja uskomuksia, jotka syövät urheilijan itseluottamusta ja luovat ylimääräistä mentaalista kuormaa. Kartoitus ei velvoita jatkovalmennuksiin. Tarjouksen voivat hyödyntää kaikki urheilijat ikään, tasoon tai lajiin katsomatta. Huom. vain 10 nopeimmalle.

Ilmoita kiinnostuksesi mentaalivalmennuskartoitukseen (10 nopeimmalle):

Nimi *
Nimi
Kerro lyhyesti, mikä on lajisi ja millä tasolla harrastat sitä (Esim. jääkiekko a-junioreiden sm-sarja)
Valitse sinulle parhaiten sopiva aikahaarukka valmennuksen toteuttamiselle
Lisää tähän vapaamuotoiset lisähuomiot ja kommentit halutessasi.