Mitä henkisesti vahvat urheilijat ymmärtävät ja alisuorittajat eivät?

”Nykyään mulla ei ole mitään väliä mitä tapahtuu ennen peliä. Sitten, kun peli alkaa, niin sitten mä pääsen siihen omaan ”zoneen” ja mielentilaan ja sitten se loppu ratkee niin kuin ratkee.”

-Lukas Hradecky

 

Kun henkisen ja mentaalipuolen merkitykseen ja rooliin urheilussa on alettu kiinnittää enemmän huomiota, on sen ympärille kehittynyt uusi kenttä ja ala. Tässä kentässä erilaiset toimijat lupaavat tarjota urheilijoille erilaisia metodeja, tekniikoita ja työkaluja, joilla he voivat vahvistaa henkistä puoltaan ja varmistaa, ettei huippusuoritusten teko jää kiinni ”pään kestämisestä” suoritustilanteessa. Yksi yleinen ajatusmalli henkisesti vahvoihin urheilijoihin liittyen onkin se, että heillä ajatellaan olevan parhaimmat tekniikat ja työkalut, joilla hallita omaa mieltä ja ajattelua painetilanteissa.

 

Kun huippusuorituksen tehneeltä urheilijalta kuitenkin kysytään jälkeenpäin haastattelussa, mitä hänen mielessään liikkui suorituksen aikana, on vastaus yleensä ”eipä juuri mitään”. Vastaavasti sellainen urheilija, joka ei saanut parastaan irti kilpailutilanteessa muistaa tarkalleen ne ajatukset, jotka hänen mielessään liikkuivat suorituksen aikana. Käytännössä aina nämä ajatukset liittyvät johonkin suorituksen kannalta epäolennaisiin asioihin, kuten muihin kilpailijoihin, pelitulokseen tai kilpailun tilanteeseen, kilpailun merkitykseen, olosuhteisiin, omiin tuntemuksiin jne.

 

Tämän kautta voimme nähdä, että on olemassa yhteys sen välillä, minkä verran urheilijan mielessä on ajatuksia suoritushetken aikana ja kuinka hyvin hän suoriutuu. Edellä mainitut ajatukset ovatkin epäolennaisia siksi, että emme voi samaan aikaan miettiä, mitä olemme tekemässä, missä ja miten hyvin, ja tehdä asiaa täydellä fokuksellamme.

 

Kun ymmärrämme, että huippusuoritus on yhteydessä tyhjään ja vapaaseen mieleen, huomaamme, että kaikenlaisiin mielenhallintametodeihin ja -tekniikoihin liittyy yksi merkittävä haaste: niiden soveltaminen vaatii ajattelua. Ja liika ajattelu (yliajattelu) on juuri se ongelma, josta alisuorittajat kärsivät suoritustilanteessa.

 

MIELI EI LUO HUIPPUSUORITUSTA, MUTTA VOI ESTÄÄ SEN SYNNYN

 

 

On mielestämme väärin sanoa, että huippusuoritus on peräisin mielestä. Tämä siksi, että itse asiassa se potentiaali, joka urheilijalla on tehdä huippusuoritus, on olemassa urheilijan mielen (eli ajattelun) ulkopuolella. Toisin sanoen, oman tason mahdollistama huippusuoritus on koodattu aivojen ja muun kehon muodostamaan kokonaisuuteen tuhansien toistojen seurauksena. Mitä enemmän olemme tehneet toistoja, sitä korkeammaksi oma fyysinen potentiaalimme on noussut. Ja mitä korkeampi on fyysinen potentiaalimme, sitä korkeammalla tasolla kykenemme urheilemaan.

 

Toinen tapa, jolla tuota turhasta ajattelusta vapaata suorittamista kutsutaan, on ”vaistomainen” tai ”vaistojenvarainen toiminta”. Tällöin ratkaisut suoritustilanteessa tapahtuvat vaistomaisesti tai tulevat ”selkäytimestä”.

 

Mitä enemmän toimimme puhtaasti vaistoillamme ja teemme ratkaisuja miettimättä, sitä paremmin suoriudumme. Tämä on se tila, jota usein kutsutaan ”flow-tilaksi”. Vastaavasti mitä enemmän ajattelua viemme vaistomaisen toiminnan päälle, sitä kauemmaksi jäämme omasta täydestä fyysisestä potentiaalistamme. Tällöin viemme itsemme ikään kuin vaistojemme ja niiden aiheuttamien automaattisten liikkeiden väliin.

 

Tämän seurauksena voimmekin todeta, että urheilija voi mentaalisesti vain estää itseään tekemästä oman potentiaalinsa mahdollistamaa huippusuoritusta täyttämällä mielensä turhilla, suoritushetken ulkopuolisilla ajatuksilla.

 

Yksi olennainen huomio tähän liittyen on se, ettei sillä ole väliä, millaista tuo ajattelua on. Sekä positiiviset, että negatiiviset ajatukset luovat jotain ylimääräistä ja turhaa vaistomaisen suorittamisen päälle; Vaistomainen suorittaminen kun on yksinkertaisesti toistojen tekemistä suoritushetken ulkopuolisista ajatuksista tyhjästä mielentilasta käsin. Jokainen suoritushetken ulkopuolinen ajatus vie meidät yhden askeleen kauemmas siitä tyhjästä ja vapaasta mielentilasta, josta käsin huippusuoritukset kumpuavat vaistomaisina, kilpailu- tai pelitilanteisiin sopivina ratkaisuina. 

 

MENTAALIÄLY ON HUIPPUSUORIUTUMISEN PERUSTA

Jokainen urheilija voidaan laittaa janalle, joka kuvastaa sitä, miten nopeasti he pääsevät kilpailutilanteessa huippusuoriutumisen kannalta optimaaliseen tyhjään ja vapaaseen mielentilaan. Tuo nopeus on taas verrollinen siihen, miten hyvin urheilijat ymmärtävät, miten heidän oma mieli toimii ja mistä tuo optimaalinen mielentila tulee. Kutsumme tätä ymmärrystä mentaaliälyksi. Kehittämällä mentaaliälyämme, poistamme mielestämme turhia ja virheellisiä uskomuksia, taikauskoja ja ajatusmalleja, jotka johtavat yliajatteluun ja turhiin rutiineihin.

 

Mitä paremmin ymmärrämme, miten jokin toimii, sitä enemmän meillä on luottamusta siihen. Mitä paremmin ymmärrämme, että huippusuoritus on koodattuna kehoomme ja että saadaksemme sen esiin, meidän pitää vain viedä itsemme pois edestä antamalla mielemme tyhjentyä turhista, tämän hetken ulkopuolisista ajatuksista, sitä enemmän meillä on luottoa siihen, että voimme aina onnistua. Eli sitä enemmän meillä on itseluottamusta.

 

Kutsumme tällaista itseluottamusta luontaiseksi itseluottamukseksi sen vuoksi, että se rakentuu mentaaliälyn, eli ymmärryksen, varaan, ei ulkopuolisten tekijöiden, kuten erillisten suoritusten, suoritusympäristön, harjoittelun tai minkään muunkaan mielen ulkopuolisen tekijän tai asian varaan. Tällöin itseluottamuksemme perusta on ymmärrys ja varmuus siitä, että huippusuorituksen kannalta optimaalinen tyhjä mielentila on saavutettavissa koska tahansa, eikä sinne pääsemiseksi tarvitse – tai edes itse voi ­– tehdä mitään. Tähän Lukas Hradecky viittaa kommentillaan alun lainauksessa.

 

Tämä ymmärrys vapauttaa käyttöömme energiaa itse suoritukseen, koska sitä ei kulu yrityksiin muuttaa manuaalisesti omaa mielentilaa. Siksi itseluottamuksen vahvistaminen mentaaliälyn kehittämisen kautta ei ole pelkästään yksi hyvä tekniikka muiden joukossa, vaan ainut kestävä ratkaisu.

 

P.S Jos olet urheilija ja haluat kuulla lisää mahdollisuuksista kehittää omaa mentaalista suorituskykyäsi yksityisvalmennuksen kautta, voit nyt varata paikkasi maksuttomaan tunnin pituiseen mentaalivalmennuskartoitukseen, joka toteutetaan virtuaalisesti videopuheluna. Pääset mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen niko@itseluottamus.com otsikolla ”Mentaalivalmennuskartoitus”.