Kestomenestyjän neljä tunnusmerkkiä

Olimme viime viikonloppuna Vierumäellä jääkiekkoliiton maalivahtivalmentajakoulutuksessa (MVK 2017) vetämässä aamupäiväluennon maalivahtien mentaalivalmennuksesta ja henkisen suorituskyvyn tukemisesta valmentajana. Yksi pääteemoistamme oli tarkastella, miksi toiset maalivahdit kykenevät saamaan itsestään ja omasta fyysisestä potentiaalistaan kaiken irti pelistä ja kaudesta toiseen, siinä missä toiset kärsivät epätasaisuudesta, jossa huippusuoritusta yhtenä päivänä voi seurata täysi pannukakku seuraavana.

 

Käytämme kahta eri termiä kuvaamaan näitä kahta eri urheilijatyyppiä: kestomenestyjät ja tähdenlennot. Kestomenestyjillä viittaamme siis sellaisiin urheilijoihin, jotka kykenevät säännöllisesti tekemään oman potentiaalinsa mahdollistamia suorituksia sillä tasolla, johon heidän lajitaidolliset ja fyysiset ominaisuudet riittävät. He ovat tasaisia suorittajia. Emme siis viittaa kestomenestyjistä puhuessa varsinaisesti ulkoiseen menestykseen, vaan menestykseen suhteessa omaan potentiaaliin.

 

Vastaavasti tähdenlennot ovat niitä, joiden suoritustaso heittelee suuresti. Puhutaan usein, että näiden urheilijoiden suoritus on kiinni päivän kunnosta tai fiiliksestä. Heille ”kaiken pitää osua kohdalleen”, jotta tuloksena voi olla huippusuoritus.

 

Tässä artikkelissa haluamme tuoda esille neljä sellaista tunnusmerkkiä, joista erottaa kestomenestyjän ja tähdenlennon.  

 

1.     Alituinen valmius

 

Kestomenestyjät ovat aina valmiita tekemään huippusuorituksen oli oma fiilis mikä tahansa. He eivät koe, että epävarmuus ennen suoritus on este onnistumiselle. He ymmärtävät, että ihmisen mielen- ja tunnetilat ovat luotu muuttumaan itsenäisesti. He eivät siis käytä turhaan energiaa oman mielensä hallitsemiseen, vaan osaavat rentoutua ja päästää irti ajatuksista silloin, kun oma mieli käy ylikierroksilla. He myös tietävät, että oma mielentila voi muuttua tukkoisesta ns. ”flow-tilaan” sormen näpäytyksessä. Siksi he eivät siis tarvitse pitkää keskittymisjaksoa ennen suoritusta. Lyhyempi keskittyminen antaa heille enemmän energiaa käytettävissä itse suorituksessa.

 

Tähdenlennot kokevat, että heidän tarvitsee tuntea olonsa hyväksi ja itsevarmaksi, jotta he voivat onnistua. Jos jostain syystä he kokevat olonsa epävarmaksi ennen suoritusta, on se heidän mielessään ennusmerkki siitä, että itse suoritus ei tule menemään tänään hyvin. He lähtevät ikään kuin valmiiksi hävinneinä suoritukseen. Tai ainakin he uskovat, etteivät he pysty saamaan omaa parastaan tänään irti. He pyrkivät siis jatkuvasti hakeutumaan pois epävarmuudesta kohti itsevarmaa fiilistä, mikä kuluttaa paljon mentaalista energiaa ja väsyttää.

 

2.     Nopea nollaaminen

 

Kestomenestyjät eivät jää rypemään epäonnistumisiin ja tappioihin pitkäksi aikaa, vaan pääsevät nopeasti niistä yli ja ovat valmiita lähtemään uuteen suoritukseen tyhjällä mielellä vailla edellisen suorituksen painolastia. Mielenkiintoista kyllä, tämä ei toimi pelkästään epäonnistumisten kohdalla, vaan he nollaavat onnistuneet suoritukset ja voitot kohtalaisen nopeasti, eivätkä jää liiaksi ”hypettämään” mielessään näitä.

 

Tähdenlennoille taas on tyypillistä, että sekä epäonnistumisia että onnistumisia pyöritellään mielessä pitkään vielä suorituksen jälkeen. Tämä tekee olosta levottoman ja vaikeuttaa rentoutumista suorituksen jälkeen, sillä aktiivinen ajattelu (positiivinen tai negatiivinen) = levottomuus ja rauhattomuus.

 

3. Oppimisorientoitunut mindset

 

Olemme huomanneet, että kestomenestyjillä on tapana tehdä asioita ”onnistun tai opin” mentaliteetilla. Siitä lähtökohdasta käsin jokainen suoritus, harjoitus tai peli on mahdollisuus joko onnistua, tai sitten löytää epäonnistumisten ja virheiden kautta asioita, joissa on vielä kehitettävää. Heillä ei siis ole syytä pelätä epäonnistumisia, koska ne nähdään välttämättöminä askeleina osana kehittymistä paremmaksi urheilijaksi.

 

Vastaavasti tähdenlennot usein lähestyvät suoritustilanteita niin, että tulos on joko onnistuminen tai epäonnistuminen. Tällöin ainoastaan onnistuminen on hyväksyttävä lopputulos. Epäonnistumisia vastaavasti ei hyväksytä. Tämän lisäksi onnistumisiin ja epäonnistumisiin ulkoistetaan paljon omaa itseluottamusta ja itsetuntoa niin, että onnistumisten koetaan kasvattavan ja epäonnistumisten syövän niitä. Tämä synnyttää helposti epäonnistumisten pelkoa, koska epäonnistumiset nähdään iskuna omaan henkiseen hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Epäonnistumisten välttely ja pelko taas luovat turhaa painetta ja stressiä, mikä heikentää omaa suorituskykyä. Tämä osaltaan selittää, miksi suoritustaso heittelehtii ja tasaisuus puuttuu.

 

4.     Laajempi perspektiivi

 

Kestomenestyjälle urheilu ja ulkoinen menestys eivät ole koko elämä. He eivät koe, että menestyminen, tai sen puute, määrittelee heitä ihmisinä. He eivät ole siis sitoneet itse- ja omanarvontuntoaan menestymiseen, eikä nämä siis heilahtele onnistumisten ja epäonnistumisten mukana. Siksi he pystyvät vaikeina aikoina ottamaan tervettä etäisyyttä urheiluun ja täten säilyttämään mielenrauhansa.

 

Jääkiekkomaalivahti Juuse Saros (Nashville Predators) kertoi eräässä valmennuksessamme, miten häntä auttaa silloin, kun pelikentillä ei kulje toivotulla tavalla muistuttaa itselleen, ettei jääkiekko ole koko elämä ja tällä tavalla ikään kuin ”zoomata” ulospäin ja pienentää urheilun merkitystä oman pään sisällä. Tämä auttaa säilyttämään terveen tasapainon urheilun ja arjen välillä.

 

Vastaavasti tähdenlennot usein sitovat itseisarvoaan siihen, miten hyvin tai huonosti heillä urheilussa menee. Tällöin heidän sisäinen hyvinvointinsa ja tasapainonsa heilahtelee suoritusten ja tulosten mukaan. Tämän myötä urheilusta tulee helposti ainoa merkittävä asia elämässä, millä taas on vaikutuksia urheilun ulkopuoliseen elämään, kuten parisuhteisiin, perhe-elämään ja ylipäätään arkisten asioiden hoitoon. Toisaalta ongelmat urheilun ulkopuolisessa elämässä heijastuvat pelikentille.

 

Kohti kestomenestyjien kansakuntaa

 

Mielestämme maamme urheilukartta tarvitsee kipeästi lisää henkisesti vahvoja urheilijoita, jotka heijastavat kestomenestyjän mentaliteettia ja ajatusmaailmaa. Valitettavasti suomalaisessa urheiluvalmennuksessa tällä hetkellä huomio keskitetään lähes yksinomaan lajitaitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen. Tämän vuoksi meillä ei ole pulaa huippulupauksista, joilla on kaikki edellytykset olemassa menestymiseen omassa lajissaan. Kuitenkaan harva heistä koskaan pääsee todella ulosmittamaan koko potentiaaliaan, koska henkiset valmiudet eivät ole riittäviä. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme onkin olla mukana auttamassa luomaan suomalaiseen urheiluun enemmän kestomenestyjiä tähdenlentojen ja entisten lupausten sijaan.

 

File 19.9.2017 11.44.30.jpeg