Mitä voimme oppia Saara Aallon itseluottamuksesta?

Itseluottamus.comin Makke kutsuttiin vieraaksi MTV3:n Huomenta Suomeen puhumaan itseluottamuksesta (katso haastattelu MTV3 Katsomosta tätä klikkaamalla). Hän sai seurakseen haastatteluun Saara Aallon, jota Makke on usein luennoillaan nostanut esille sen, suomalaiseksi poikkeuksellisen, itseluottamuksen ja jatkuvan itsensä haastamisen mentaliteetin takia, jota hän näkyvästi heijastaa.

 

Saara on luonut viime vuonna menestyksekkäästi uraa laulajana ja lauluntekijänä sekä Suomessa että ulkomailla.  Hän tuli suomalaisille tunnetuksi Voice of Finland –ohjelmasta, jossa hän sijoittui sen ensimmäisellä tuotantokaudelle toiseksi, vaikka hän monien mielestä oli selvä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun. Tämän lisäksi hän on sijoittunut kaksi kertaa toiseksi Suomen Euroviisukarsinnoissa sekä brittiläisessä The X-Factor –kilpailussa. Näiden myötä hänet onkin nimetty ”ikuiseksi kakkoseksi” niin median toimesta kuin netin keskustelupalstoilla.¹

 

Huolimatta tappioistaan laulukilpailuissa, Saara on jatkanut määrätietoisesti eteenpäin urallaan uusiin mahdollisuuksiin tarttuen, mikä ei ole aina niin tyypillistä meille suomalaisille. Tässä artikkelissa haluamme nostaa esille syitä, jotka mielestämme selittävät Saaran menestystä artistina ja kykyä nousta uudelle tasolle vastoinkäymisistä ja pettymyksistä huolimatta.

 

Luontainen itseluottamus on menestyvän artistin salainen ase

 

Mielestämme tärkein asia, jonka voi oppia itseluottamuksesta on erotus luontaisen ja ulkoistetun itseluottamuksen välillä. Luontaisella itseluottamuksella viittaamme siihen sisäsyntyiseen ”ajuriin”, joka meihin jokaiseen ihmiseen on ohjelmoitu syntymässä ja, joka mahdollistaa sen, että olemme pieninä lapsina valmiita oppimaan uusia asioita ja jatkamaan sinnikkäästi eteenpäin virheistä ja epäonnistumisista huolimatta. Luontainen itseluottamus on kestävää ja tervettä, sillä se on mielentila, joka ei ole riippuvainen mistään, eikä se heilahtele ulkoisten tekijöiden vallassa.

 

Vastaavasti ulkoisella itseluottamuksella kuvaamme sitä, miten meillä ihmisillä on tapana sitoa omaa itseluottamustamme erilaisiin ulkoisiin tekijöihin, kuten muiden ihmisten palautteeseen ja mielipiteisiin, tai onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Usein myös ulkoistamme itseluottamustamme taitoihimme ja kykyihimme, mikä synnyttää vertailua muihin. Koemme itseluottamuksemme tason riippuvan siitä, kuinka hyviä olemme jossain tietyssä asiassa suhteessa muihin. Tällöin itseluottamuksemme on jatkuvassa heiluriliikkeessä.

 

Huomenta Suomen haastattelussa Saara nostaa esille, miten hänen perheessään ei esimerkiksi koskaan vertailtu omaa tilannetta tai taitoja muihin. Saaran mukaan hänen suoriutumistaan ei ikinä kommentoitu mitenkään kriittisesti, mutta ei myöskään ”överikehuttu”, vaan häntä kannustettiin ja tuettiin tasavertaisesti sekä hyvinä että huonoina hetkinä.

 

Tästä johtuen Saaralle ei ole kehittynyt tarvetta vertailla itseään ja kykyjään muihin. Tämä luo hänelle vapautta kehittää itseään, koska hän ei koe kilpailevansa muita vastaan, vaan lähinnä itseään ja omaa potentiaaliaan.

 

Kun vertailemme itseämme muihin, koemme usein riittämättömyyden tunnetta omista kyvyistämme, koska lähes aina löytyy joku, joka osaa tehdä saman jutun hieman paremmin. Tämä voi saada meidät luovuttamaan ennen aikojaan, koska emme halua huomata olevamme huonompia jossain asiassa kuin joku toinen. Tämä on seurausta siitä, että olemme ulkoistaneet itseluottamustamme ja itsetuntoamme taitoihimme ja koemme näiden ominaisuuksien saavan kolauksen, mikäli huomaamme taitojemme olevan heikompia kuin jollain toiselle.

 

Luontaisesta itseluottamuksesta käsin koemme sisäistä vapautta toteuttaa itseämme ja kykyjämme omien tämän hetken taitojemme mukaan välittämättä siitä, olemmeko parempia tai huonompia kuin joku toinen. Tällöin myös altistamme väistämättä itsemme kehittymiselle, koska laitamme itsemme jatkuvasti likoon ja haastamme itsemme onnistumaan.

 

Pois epäonnistumisten pelosta

 

Moni pelkää epäonnistumisia. Mutta vain silloin, kun koemme onnistumisten kasvattavan itseluottamustamme ja epäonnistumisten syövän sitä, koemme epäonnistumisen pelkoa. Tästä voimmekin nähdä, että epäonnistumisen pelko on 100% seurausta itseluottamuksen ulkoistamisesta. Vain sellainen ihminen, joka kokee itseluottamuksensa ja itsetuntonsa olevan pelissä, pelkää epäonnistumista ja virheiden tekemistä. Tämä on täysin loogista ja luonnollista: Kun koemme, että voimme haavoittua henkisesti, epäröimme lähteä mukaan peliin.

 

Tämä epäonnistumisten pelko saa meidät usein olemaan tarttumatta elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja uusiin suuntiin. Kun ulkoistamme itseluottamuksemme näin, jokainen epäonnistuminen tai vastoinkäyminen on henkinen isku, joka heilauttaa sitä, mitä ajattelemme ja tunnemme itsestämme ja kyvyistämme. Otamme siis kaiken henkilökohtaisesti.

 

Kun teemme asioita luontaisella itseluottamuksella, olemme valmiita kohtaamaan vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia. Näemme ne välttämättöminä rakennuspalikoina matkalla kohti omaa huippuamme. Emme ota niitä henkilökohtaisesti, vaan arvostamme niitä niiden tarjoamien oppituntien takia, sillä jokainen epäonnistuminen paljastaa meille, missä meillä on vielä kehitettävää. Tämä auttaa meitä fokusoimaan harjoitteluamme.

 

Saara on osallistunut elämässään neljään laulukilpailuun ja sijoittunut jokaisessa niissä toiseksi. Silti hän ei itse koe, että nämä tappiot olisivat jotenkin syöneet hänen itseluottamusta artistina. Päinvastoin, hän kokee niiden olleen ainutlaatuisia oppitunteja. 

Luontainen itseluottamus mahdollistaa tällaisen ”onnistun tai opin” mentaliteetin hyödyntämisen. Siksi paras askel kohti menestymistä omassa jutussaan on ymmärtää ero luontaisen ja ulkoistetun itseluottamuksen välillä, minkä seurauksena oman itseluottamuksen sitominen ulkoisiin tekijöihin ja panostaminen mukaan peliin alkaa tuntua vähemmän ja vähemmän hyvältä idealta.

 

Jos haluat lukea lisää luontaisesta itseluottamuksesta, suosittelemme hankkimaan kirjamme Itseluottamus – kestomenestys mielessä (Viisas Elämä 2017). Löydät kirjan kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista kautta maan tai voit tilata sen suoraan kotiisi tämän linkin kautta:

Adlibris: Itseluottamus - kestomenestys mielessä, Niko & Makke Leppänen

Viitteet:

1: http://www.iltalehti.fi/viihde/2015012419077829_vi.shtm

saara_aalto_itseluottamus_kirja