Nollaamiskyky osa I: Miksi kyky nopeaan virheiden nollaamiseen on olennaista menestymiselle?

Yksi tärkeimmistä henkisistä kyvyistä, joka erottaa menestyneet urheilijat muista huipputasolla urheiltaessa, on heidän kykyä päästä nopeasti yli pettymyksistä ja epäonnistumisista.

Olemme haastatelleet Itseluottamus TV:ta varten useita huippumaalivahteja. Nopea epäonnistumisista yli pääseminen on ensimmäinen asia, jonka he nostavat esille tärkeimpänä henkisenä ominaisuutena, joka erottaa huippuvahdit muista. Tähän kykyyn viitataan usein käsitteellä ”nollaamiskyky”. Toisin kuin ehkä yleisesti kuvitellaan, nollaamiskyky ei ole mikään supervoima, jonka jotkin harvat onnekkaat omaavat. Päinvastoin, kyseessä on meihin jokaiseen sisäänrakennettu ominaisuus, jota olemme hyödyntäneet useasti elämämme aikana, etenkin ollessamme pieniä lapsia.

Jokainen meistä hyötyi useasti tästä synnynnäisestä kyvystä elämämme alkutaipaleella, kun opettelimme sellaisia elämän kannalta olennaisia taitoja, kuten kävelyn ja puhumisen taidot. Lapsena meidän täytyi käydä läpi pitkä epäonnistumisen kierre ennen kuin kävelystä tuli meille luontaista. Periksi antaminen ei ollut meille vaihtoehto huolimatta jatkuvista pyllähtämisistä vaan jatkoimme yrittämistä niin kauan, kunnes vihdoin koimme hallitsevamme sen.

Lapsena emme siis koskaan jääneet murehtimaan epäonnistumisia vaan jatkoimme eteenpäin yhtä tarmokkaana kuin aiemmin. Tästä voimme vetääkin sellaisen mielenkiintoisen johtopäätöksen, että kykyä olla olematta pääsemättä yli, eli tapamme jäädä murehtimaan menneitä suorituksia, on ajatusmalli, jonka olemme oppineet ja omaksuneet kasvaessamme aikuisiksi. Ja kuten jokainen omaksumamme ajatusmalli, säätelee se käyttäytymistämme usein ilman, että olemme siitä tietoisia.

Palataksemme huippu-urheilijoihin, voimmekin siis sanoa, että ne urheilijat, jotka pääsevät nopeasti yli pettymyksistä ovat tietyllä tapaa lapsen kaltaisia. Toisin sanoen he hyödyntävät tätä mielemme luontaista ominaisuutta niin kuin on tarkoitettu. Heille siis pettymyksien ja epäonnistumisten murehtiminen jälkeenpäin ei tunnu hyvältä ja luontaiselta.

Jos haluamme hyödyntää useammin tätä kykyä, oli kyse sitten mistä elämänalueesta tahansa, jonkin uuden kyvyn kehittämisen sijaan meidän täytyy ennemminkin poistaa niitä ei-hyödyllisiä ajatusmalleja, jotka pitävät meidät murehtimissa menneitä ja siten sabotoivat tulevia suorituksiamme.

Seuraavassa artikkelissamme käsittelemme tarkemmin, mistä nämä virheelliset ajatusmallit kumpuavat ja kerromme, miten niistä voi päästä eroon yksinkertaisella tavalla.  

P.S Alamme kohta julkaista näillä sivuilla entisten ja nykyisten huippu-urheilijoiden haastattelua henkisestä valmennuksesta. Alta voit katso tulevan Itseluottamus TV:n trailerin, josta selviää esimerkiksi se, keitä urheilijoita haluamme haastatella.