Salainen kaava jokaisen huippusuorituksen takana

Huippusuoritus = KAPASITEETTI * Itseluottamus

Oli laji mikä tahansa, huippusuorituksen tekemiseen vaaditaan kahden elementin – fyysisen ja henkisen - yhteispeliä.

Viittaamme sanalla ”kapasiteetti” niihin lajiteknillisiin taitoihin, kestävyys- ja nopeusominaisuuksiin sekä peliälylliseen ymmärrykseen, joita voi fyysisen harjoittelun kautta kehittää yhä korkeammalle tasolle. Yksinkertaisesti sanottuna mitä paremman tuloksen haluaa tehdä omassa lajissaan, tai mitä korkeammalla tasolla haluaa urheilla, sitä korkeampi (fyysinen) kapasiteetti tarvitaan.

Toinen osa yhtälöä on ”itseluottamus”. Itseluottamuksella viittaamme niihin mentaalipuolen henkisiin valmiuksiin, jotka mahdollistavat fyysisten taitojen, eli kapasiteetin, maksimaallisen hyödyntämiseen suorituksen aikana. Pelkät lajitaidot ja huippuunsa hiotut fyysiset valmiudet eivät yksinään riitä huippusuorituksen tekoon. Vaaditaan myös kykyä olla oikeassa mielen tilassa suorituksen aikana. 

 

Kestääkö pää?

 

Urheilumaailma on täynnä esimerkkejä urheilijoista, joilla on kaikki vaadittavat fyysiset ominaisuudet huippusuorituksen tekoon mutta joiden henkiset valmiudet ovat vajavaiset. Sanotaan usein, että tällaisten urheilijoiden ”pää ei kestä” huippusuorituksen tekoa. He eivät kykene siis ulosmittamaan koko kapasiteettiaan, vaan suoriutuvat kaukana omien kykyjensä ylärajoista.

Aivan samoin voimme löytää lukuisia esimerkkejä urheilijoista, jotka ovat fyysisiltä valmiuksiltaan jäljessä esimerkiksi kanssakilpailijoitaan, mutta joiden henkinen kapasiteetti on niin kovalla tasolla, että he pystyvät suoriutumaan aivan oman potentiaalinsa ylärajoilla ja siten kompensoivat puutteitaan.

Urheilijat, jotka kykenevät suoriutumaan huipputasolla päivä toisensa jälkeen omaavat sekä korkean kapasiteetin, eli fyysiset valmiudet, että korkean itseluottamuksen, eli henkiset valmiudet. Nämä urheilijat menestyvät säännöllisesti omassa sarjassaan ja suoriutuvat aivan oman potentiaalinsa ylärajoilla päivästä toiseen. Heitä voikin kutsua kestomenestyjiksi.

Tämän sivuston tarkoituksena on raottaa verhoa huippusuorittajien mielen takana ja tarjota ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa menestyjän mielen kulisseihin.